Powiadomienie o zatrudnieniu kierowcy na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek ( załącznik nr 1),
  2. zaświadczenie o niekaralności;
  3. oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogów ustawowych (załącznik nr 2);

Opłata

brak opłat

Termin

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Uwagi

brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.)

Osoba do kontaktu

inspektor – Alicja Sosnowska, tel. 91 578 48 09

Powiadomienie o zatrudnieniu kierowcy

Oświadczenie