Przedłużenie bądź wyznaczenie nowych terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Zakres sprawy

Przedłużenie bądź wyznaczenie nowych terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dla kogo

Osoby fizyczne i osoby prawne.

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z uzasadnieniem.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

brak

Termin

Termin uzależniony jest od podanych przez wnioskodawcę przyczyn.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Art. 62 ust. 4, art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020. 1990 ze zm.).

Kontakt

Inspektor Ewa Zielińska – tel. 91 578 68 47

Załączniki

Wniosek o przedłużenie bądź wyznaczenie nowych terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Wzór wypełnienia wniosku o przedłużenie bądź wyznaczenie nowych terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste