Strona głównaDla mieszkańcaZałatw sprawęUwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zakres sprawy

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla kogo

Wnioski mogą składać: osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

Rozpatrzenie uwag następuje w formie zarządzenia Prezydenta Miasta w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania – zarządzenia Prezydenta Miasta publikowane są na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r.,poz. 293 ze zmianami).

Osoba do kontaktu

Referat Planowania Przestrzennego

tel. (91) 578-57-03

tel. (91) 578-32-67

Załączniki

Druk – uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta