Strona głównaDla mieszkańcaZałatw sprawęZaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Zakres sprawy

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie pobiera się

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 60 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r., poz. 1540 t.j.).

Osoba do kontaktu

Karolina Zalas

Inspektor ds. księgowości podatku od nieruchomości os. fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego

tel. 91 578 44 98

Załączniki

Wniosek – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wzór wniosku – Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych