Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Zakres sprawy

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie pobiera się

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 60 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r., poz. 1540 t.j.).

Osoba do kontaktu

Karolina Zalas

Inspektor ds. księgowości podatku od nieruchomości os. fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego

tel. 91 578 44 98

Załączniki

Wniosek – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wzór wniosku – Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych