Zbywanie lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych w drodze bezprzetargowej

Zakres sprawy

Zbywanie lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych w drodze bezprzetargowej.

Dla kogo

Osoby fizyczne

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do zbycia.

Termin

3 miesiące

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.1990 ze zm.)
  • Uchwała Nr XV/138/07 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu pomieszczeń gospodarczych, zmieniona: Uchwałą Nr XXXIV/377/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu pomieszczeń gospodarczych i Uchwałą Nr XXXVIII/420/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych.

Kontakt

Inspektor Anna Ciemielewska – tel. 91 578 34 91

Załączniki

Wniosek w sprawie nabycia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, garażu lub pomieszczenia gospodarczego

Wzór wypełnienia wniosku