Zezwolenie na utrzymanie/hodowlę psa rasy uznawanej za agresywną

Zakres sprawy

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Dla kogo

Właściciele psów.

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony wniosek (w załączniku),
 2. kserokopia metryki psa,
 3. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

82,00 zł – zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach – do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Inne informacje uzupełniające

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 • amerykański pit bull terier,
 • Perro de Presa Mallorquin,
 • buldog amerykański,
 • dog amerykański,
 • Perro de Presa Canario,
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.

Kontakt

Główny specjalista ds. ochrony zwierząt, Anna Kwaśna

tel. 91 577 24 45

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowle psa rasy uznawanej za agresywną