Zmiana wypisu do licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek;
  2. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wbitą pieczątką „TAXI”;
  3. do wglądu oryginał ww. dokumentu.

Opłata

  • 11 % opłaty za wydanie wypisu z licencji dla każdego niezgłoszonego we wniosku o udzielenie licencji pojazdu:
  • 22,00 zł za zgłoszenie pojazdu + wydanie wypisu / wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu – licencja udzielona od 2 do 15 lat;
  • 27,50 zł za zgłoszenie pojazdu + wydanie wypisu / wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu – licencja udzielona powyżej 15 do 30 lat;
  • 33,00 zł za zgłoszenie pojazdu + wydanie wypisu / wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu – licencja udzielona powyżej 30 do 50 lat.

Termin

Niezwłocznie, do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Uwagi

brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Osoba do kontaktu

inspektor – Alicja Sosnowska, tel. 91 578 48 09

Wniosek o udzielenie licencji