Decision on environmental conditions

Karta usługi

Wniosek o wydanie decyzji

Karta informacyjna

Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta usług o zmianę decyzji

Karta informacyjna przedsięwzięcia o zmianę decyzji

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta usług o przeniesienie decyzji