Strona głównaPomoc Ukrainie – Допомога УкраїнiDeklaracja możliwości zakwaterowania uchodźców z Ukrainy

Deklaracja możliwości zakwaterowania uchodźców z Ukrainy

W celu zaoferowania swojego wsparcia zostaw zgłoszenie.
Wypełnij wstępną ankietę dotyczącą pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Zgłoszenie z ofertą wsparcia lokalowego można również zgłosić telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 91 577 08 17.
Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Pieniądze za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy

Świadczenie pieniężne może być przyznane za okres nie dłuższy niż 120 dni
od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony – co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. poz. 1336).

Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku, którego wzór można pobrać poniżej oraz załącznika do wniosku – osobnego dla każdej zakwaterowanej osoby. Najlepiej zrobić to w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17).

Wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zakwaterowanie i wyżywienie Obywateli Ukrainy
wersja polska

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zakwaterowanie i wyżywienie Obywateli Ukrainy
wersja ukraińska

FORMA POMOCY

CZAS ZAKWATEROWANIA

LICZBA OSÓB DO ZAKWATEROWANIA

DANE KONTAKTOWE

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Dziękujemy za wypełnienie i wysłanie ankiety.
Wystąpił problem z wysłaniem ankiety. Spróbuj później.

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem danych osobowych osób wypełniających ankietę jest Prezydent Miasta Stargard. Adres Urzędu Miejskiego: ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.
  2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem: iod@um.stargard.pl lub numerem telefonu 91-578-56-74
  3. Dane osobowe osób wypełniejących ankietę zbierane i przetwarzane są w celu wsparcia i udzielenia pomocy Obywatelom Ukrainy.
  4. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przetwarzane do momentu zakończenia procedur a następnie przechowywane przez okres wynikający z Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego rzeczowego wykazu akt.
  6. Osoby wypełniające ankietę mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Osoby wypełniające ankietę mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  10. Dane osobowe podane w ankiecie nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.