Aktualności: Sprawy urzędowe

2022 z milionami

18 stycznia 2023

Na początku roku zawsze podsumowujemy środki zewnętrzne, które pozyskaliśmy przez 12 ostatnich miesięcy. Tym razem to ponad 38 200 000 zł na różne projekty, inwestycje i zakupy. Pieniądze z zewnątrz pomagają remontować, budować i wyposażać miejskie placówki w nowoczesny sprzęt. Jak zawsze szerokie wsparcie kierujemy też do stargardzian o różnych potrzebach, z różnych grup społecznych.

2022 r. zamykamy imponującą kwotą ponad 38 200 000 zł. Tyle pozyskaliśmy z wielu źródeł. W ubiegłym roku m.in. wybudowaliśmy i doświetliliśmy wyniesione przejście dla pieszych na ul. Niepodległości, wzmocniliśmy nawierzchnię ul. Nasiennej, zdobyliśmy pieniądze na realizację kolejnej części obwodnicy północnej miasta i wyremontowaliśmy kwaterę saperów na cmentarzu przy ul. T. Kościuszki oraz kilka elementów na cmentarzu przy ul. W. Reymonta.

Dzięki środkom zewnętrznym blask odzyskał fragment murów obronnych przy ul. Klasztornej, a Książnica Stargardzka może sobie pozwolić na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do modernizowanej siedziby. Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali opaski monitorujące na bieżąco stan zdrowia. Z kolei mikro, mali i średni przedsiębiorcy korzystali z pożyczek płynnościowych udzielanych przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego. W 2022 r. z różnych źródeł finansowania regularnie korzystały też m.in. miejskie szkoły podstawowe, Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Stargardzkie Centrum Kultury i Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Tylko w IV kwartale 2022 r. zdobyliśmy prawie 6 000 000 zł środków z kilku źródeł. Jak zwykle są to pieniądze z Unii Europejskiej, z programów rządowych, a także zwroty poniesionych kosztów i darowizny. Dzięki dofinansowaniom zewnętrznym w Stargardzie powstaną kolejne wyniesione przejścia dla pieszych, a ul. J. Chełmońskiego zostanie przebudowana. Kilka miejskich podstawówek zdobyło też pieniądze na działania, które ułatwią naukę uczniom z niepełnosprawnościami. Z kolei Zarząd Usług Komunalnych dzięki dofinansowaniu przeprowadził prace pielęgnacyjne drzew na starym cmentarzu.

Zdjęcie: pexels.com