Aktualności: Sprawy urzędowe

Absolutorium dla prezydenta

22 czerwca 2021

Wszyscy radni Rady Miejskiej zagłosowali za absolutorium dla prezydenta Rafała Zająca. Uznali, że budżet Stargardu w 2020 r. został zrealizowany prawidłowo. Już od czterech lat na czerwcowej, absolutoryjnej sesji praca prezydenta jest oceniana pozytywnie.

– Pełne poparcie radnych wyrażone w głosowaniu za udzieleniem absolutorium jest budujące. Przynosi radość i dumę, bo pokazuje, że w Stargardzie jesteśmy na dobrej drodze. Oczywiście wciąż pozostaje dużo do zrobienia, ale podążamy we właściwym kierunku, dostrzegając problemy zgłaszane przez mieszkańców i angażując się w ich rozwiązanie – mówi prezydent Rafał Zając.

Zdaniem prezydenta Rada Miejska odgrywa bardzo ważną rolę w konsekwentnym budowaniu Stargardu jako miasta coraz lepszego do życia.  –Bardzo cenię sobie możliwość dyskusji z państwem radnymi – zarówno z Klubu Samorządowego, jak i z Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Nasze poglądy niekiedy się różnią, każdy ma też nieco inne spojrzenie na miasto. Radnych naszej rady cechuje jednak to, że nie tylko zauważają i zgłaszają problemy. Niejednokrotnie aktywnie działają i włączają się w wypracowywanie sposobów prowadzących do ich rozwiązania – mówi prezydent Rafał Zając.

W Stargardzie do końca 2020 roku dochody ogółem wykonano w 102,55% (ponad 361 000 000 zł). W ramach dochodów własnych najważniejszą pozycję stanowiły dochody z podatków i opłat (48,5%). Ubiegły rok zakończyliśmy nadwyżką, która wyniosła przeszło 25 000 000 zł. Na wydatki majątkowe w 2020 r. przeznaczono ponad 40 500 000 zł.

– Dziękuję moim współpracownikom. Wypracowaliśmy mechanizmy współdziałania, które są nakierowane na efektywne załatwianie spraw stargardzian. Stało się to możliwe dzięki wszystkim jednostkom organizacyjnym, spółkom komunalnym i wydziałom Urzędu Miejskiego. Będę przypominał, że choć większość urzędów w Polsce zamknęło się w czasie pandemii, my w Stargardzie nieprzerwanie obsługiwaliśmy klientów. Za to należą się moim koleżankom i kolegom z urzędu – szefom wydziałów i każdemu z pracowników – specjalne podziękowania – mówi prezydent Rafał Zając.

Wyrazy wdzięczności kieruje też do swoich zastępców: Ewy Sowy i Piotra Mynca oraz Emilii Reszki, Skarbnik Miasta i Zdzisława Rygla, Sekretarza Miasta. – Jestem w tej świetnej sytuacji, że mogę im powierzyć pewne zadania, które nie tylko wykonują, ale także poszukują dla nich najlepszych rozwiązań. Mam wdzięczność, że podejmują cenne inicjatywy, które zawsze realizujemy po partnersku. To duży komfort móc pracować w takim zespole – mówi prezydent Rafał Zając.

Zdjęcia: UM w Stargardzie