Aktualności: Sprawy urzędowe

Azbest do likwidacji

15 czerwca 2021

Do 25.06. (piątek) stargardzianie mogą starać się o dołączenie do programu, który da szanse na usunięcie z ich budynków azbestu lub wyrobów go zawierających. W ramach planowanych działań zdemontowane zostanie takie pokrycie, a niebezpieczne odpady wywiezione i unieszkodliwione. Warto się pospieszyć – w przypadku dużej liczby zgłoszeń decyduje kolejność złożonych deklaracji.

O dołączenie do programu mogą się starać osoby fizyczne, które są właścicielami budynków, ale również m.in. zarządcy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz fundacje. Należy pamiętać, że chętni na taką dotację już pod demontażu azbestu muszą we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć swoje obiekty i zamontować nowe pokrycie dachowe.

Deklaracja do wypełnienia jest w załączniku poniżej oraz – w wersji papierowej – w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. S. Czarnieckiego 17. Więcej informacji można znaleźć również w załączniku (Usuwanie azbestu – ogłoszenie) lub uzyskać telefonicznie – 91 578 38 44.

Zdjęcie: bazaazbestowa.gov.pl

Usuwanie azbestu – ogłoszenie

Usuwanie azbestu – deklaracja