Aktualności: Sprawy urzędowe

Będą nowe kamienice

15 grudnia 2023

Zakończyło się wyburzanie budynków przy ul. Bolesława Chrobrego 12-14. Wiosną 2024 roku rozpoczną się tam konieczne prace archeologiczne. W niedalekiej przyszłości w tym miejscu odbudowane zostaną eleganckie kamienice. Ich wygląd będzie zachwycał – podobnie jak w przypadku pobliskiego Stargardzkiego Centrum Nauki FILARY.  

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego najpierw zleciło całkowita rozbiórkę obu kamienic. Prace już się zakończyły. Trwa porządkowanie terenu i przygotowywanie do kolejnych działań. W najbliższym czasie Stargardzkie TBS wyłoni wykonawcę badań archeologicznych. Ten teren jest objęty ochroną konserwatorską, dlatego zgodnie z przepisami, takie prace muszą zostać tam przeprowadzone.

Kolejny etap to odtworzenie kamienic mieszkalnych. Tego typu projekt jest zawsze dużym i kosztownym wyzwaniem – jednak efekty są zachwycające. Stargardzkie TBS ma już doświadczenie w podobnych realizacjach – w taki sam sposób odbudowana została siedziba FILARÓW. Budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 21 został rozebrany, a następnie odtworzony z dbałością o najmniejsze szczegóły. Dzięki temu użytkownicy zyskali komfortową, bezpieczną przestrzeń, a jednocześnie zadbano o walory historyczne Starego Miasta. W przypadku odbudowywania takich obiektów równie ważne jest dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – co często jest utrudnione przy modernizacji istniejących budynków. Archeolodzy przy ul. Bolesława Chrobrego 12-14 mają się pojawić już wiosną przyszłego roku.

Zdjęcia: Stargardzkie TBS/modernizacjaroku.org.pl