Aktualności: Działania społeczne

Będą usuwać bariery

2 października 2020

W Stargardzie równie ważne są potrzeby wszystkich mieszkańców. Działają już zespoły doradcze ds. seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Teraz, zgodnie z ustawą, w naszym mieście wyznaczony został koordynator ds. dostępności.

Koordynator wraz z zespołem skonsultuje chociażby miejskie inwestycje. Dzięki temu już na etapie planowania będzie można wprowadzić rozwiązania dostosowane do stargardzian o szczególnych potrzebach. Kolejna rola koordynatora to udzielanie wsparcia takim osobom – zwłaszcza w zakresie obsługi klienta w urzędzie i innych placówkach należących do miasta. Zespół będzie również kontrolował szeroko pojętą dostępność usług i rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie mieszkańcom z niepełnosprawnościami.

Koordynatorem ds. dostępności w Stargardzie został Sebastian Lewkowicz – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.

W skład zespołu wchodzą:

  • Beata Procek – zastępca przewodniczącego,
  • Elżbieta Bałaban – członek ds. dostępności architektonicznej,
  • Robert Knop – członek ds. dostępności cyfrowej,
  • Elżbieta Bartkowska – członek ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej,
  • Marta Korytkowska,
  • Hanna Kiełbowicz,
  • Izabela Klejnocka.

Zdjęcie: pexels.com