Aktualności: Sprawy urzędowe

Bezpiecznie w MPK

30 czerwca 2021

Kierowcy autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji wzięli udział w szkoleniu z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatorów AED. Dzięki temu zyskali bezcenną wiedzę, która może uratować życie. Teraz pasażerowie MPK są jeszcze bezpieczniejsi. W całym Stargardzie w ramach Publicznej Sieci Defibrylatorów Zewnętrznych mamy 23 urządzenia. Są zlokalizowane w różnych częściach miasta i dostępne dla wszystkich.

Podczas szkolenia omówiono zasady postępowania w różnych sytuacjach, przykładowe reakcje pasażerów i szczegółowe czynności związane z użyciem defibrylatora AED. Szczególnie cenną wiedzę można było zdobyć w czasie symulacji prawdziwych zdarzeń. W planach są już kolejne szkolenia.

Na drzwiach autobusów, w których znajdują się defibrylatory, są specjalne naklejki. Warto pamiętać, że obsługa takiego urządzenia nie jest trudna, a może uratować ludzkie życie. Urządzenia AED są intuicyjne – może ich użyć każdy. Automatyczny defibrylator wydaje polecenia głosowe i dokładnie instruuje, co należy po kolei zrobić. Sam rozpoznaje rytm serca, wyzwala impuls elektryczny albo prowadzi osobę udzielającą pomocy przez serię uciśnięć klatki piersiowej i oddechy ratownicze.

Praktyczne szkolenie pracowników MPK przeprowadzili członkowie Fundacji „Z NAMI BEZPIECZNIEJ”.

Zdjęcia: FB/Fundacja „Z NAMI BEZPIECZNIEJ”