Aktualności: Sprawy urzędowe

Bezpieczniej na Czarnieckiego

25 września 2023

Rozpoczęła się budowa sygnalizacji świetlnej na jednym z przejść dla pieszych w centrum miasta. Jeszcze w tym roku światła pojawią się przy pasach na ul. S. Czarnieckiego, w pobliżu cerkwi. To większe bezpieczeństwo przechodniów i jednocześnie usprawnienie ruchu aut.

W czasie robót piesi skorzystają z tymczasowego przejścia – wyznaczonego tuż obok. Ze względu na zmiany trzeba tam pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności i zwróceniu uwagi na znaki drogowe.

Inwestycja powinna zakończyć się jeszcze w tym roku. Oprócz sygnalizacji świetlnej, na przejściu zostaną zamontowane elementy naprowadzające osoby niewidome. Te pasy są już doświetlone, co również wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Zdjęcia: UM w Stargardzie