Aktualności: Sprawy urzędowe

Budujemy obwodnicę

10 lipca 2024

Choć na razie potrzeba jeszcze nieco wyobraźni, żeby zobaczyć w tym miejscu zupełnie nową trasę, trwają intensywne prace przy jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w Stargardzie. Kolejny fragment obwodnicy północnej powstaje na odcinku od ul. H. Wieniawskiego do wiaduktu na ul. Składowej. Kierowcy zyskają tam prawie kilometr zupełnie nowej drogi. Będzie też coś dla pieszych i rowerzystów, a całość uzupełni zieleń.

Na placu budowy trwają roboty ziemne. Wykonawca przygotowuje teren pod przyszłą drogę. Można już dostrzec jej kształt. Ten fragment obwodnicy północnej to oczywiście zupełnie nowa jezdnia dla kierowców, ale też chodniki dla pieszych i ścieżka rowerowa. Będą również energooszczędne latarnie i liczne nasadzenia zieleni. Planujemy tam aż 7000 drzew i krzewów oraz zielone przystanki autobusowe. Budowanie drogi od zera to duże wyzwanie, ale roboty idą w dobrym tempie. Ich koszt to ponad 25 300 000 zł. Na ten cel zdobyliśmy konkretne dofinansowanie – 17 000 000 zł Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem prace mogą zakończyć się już w I kwartale 2025 roku.

Cała obwodnica północna Stargardu zacznie się już na ul. Hanzeatyckiej. Pobiegnie od ronda w pobliżu dawnego Tesco, przetnie aktualnie budowany odcinek od ul. H. Wieniawskiego do wiaduktu na ul. Składowej, połączy się z oddanym do użytku w 2023 roku fragmentem na ul. E. Orzeszkowej i dalej do granic miasta. W ten sposób nawet tysiące aut dziennie ominą przejazd przez centrum. Korzyści odczują również mieszkańcy osiedli Zachód i Chopina oraz Śródmieścia. Docelowo obwodnica włączona będzie do fragmentu, który wybuduje GDDKiA. Ta inwestycja połączy drogi krajowe nr 20 i 10, jak również drogę wojewódzką nr 106 w kierunku Nowogardu.

Zdjęcia: UM w Stargardzie