Aktualności: Sprawy urzędowe

CEEB – zgłoś źródło ciepła

13 września 2021

Od lipca każdy właściciel lub zarządca budynku albo lokalu ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W Stargardzie można to zrobić w Urzędzie Miejskim (Biuro Obsługi Klienta, ul. S. Czarnieckiego 17 – osobiście albo pocztą) lub przez internet. Trzeba pamiętać, że za niezłożenie deklaracji grozi kara grzywny.

W załączniku jest instrukcja wypełnienia wniosków dla zarządców i właścicieli. Dokumenty do CEEB należy złożyć w ciągu 12 najbliższych miesięcy – dla już istniejących budynków, albo w ciągu 14 dni – dla nowo powstałych obiektów. Deklaracja zawiera: imię i nazwisko właściciela/zarządcy, adres nieruchomości, informacje o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach, a także – opcjonalnie – kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.

Dokumenty można składać przez stronę internetową www.zone.gunb.gov.pl – to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Inna opcja to wizyta w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17) lub wysłanie deklaracji pocztą na adres UM.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to baza ogólnopolska. Jej głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła przez właścicieli/zarządców budynków wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

CEEB – instrukcja