Aktualności: Sprawy urzędowe

Chcemy Ciepłego Mieszkania

25 października 2023

Stargard ma szansę zdobyć dotację, która pomogłaby mieszkańcom pozbyć się ze swoich nieruchomości różnego rodzaju źródeł ciepła na paliwa stałe. Chodzi m.in. o węgiel, drewno czy brykiet. Wsparcie finansowe dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie pozwoliłoby na montaż nowoczesnych kotłów, ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła albo na podłączenie do wspólnego efektywnego źródła ciepła. To nie koniec korzyści.

Dotacja objęłaby również wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymianę okien i drzwi, wentylacji mechanicznej oraz sporządzenie dokumentacji projektowej. Trzeba pamiętać, że program „Ciepłe Mieszkanie”, realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie, nie dofinansowuje samej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zrobienie tego jest możliwe pod warunkiem demontażu wszystkich kopciuchów służących do ogrzewania oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.

Deklaracje przystąpienia do programu mogą składać:

– osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności,

– osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego,

– najemcy lokali z zasobu gminnego,

– małe wspólnoty mieszkaniowe (od 3 do 7 lokali) – w tym przypadku trzeba założyć, że w lokalach będą ekologiczne źródła ciepła.

Wymienione nieruchomości muszą znajdować się na terenie Stargardu.

Czas na złożenie wniosku jest do 30.11.2023 r. (czwartek). Formularze są do pobrania z załączników poniżej, a w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17). Wypełnione deklaracje można składać osobiście w BOK, przesyłać pocztą albo e-mailem: cieplemieszkanie@um.stargard.pl. Warto wiedzieć, że samo złożenie dokumentu nie gwarantuje otrzymania dotacji. Jej ewentualna wysokość ma zależeć od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym. Rozpoczęcie realizacji programu będzie możliwe po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania przez WFOŚ w Szczecinie i zawarciu umów z wnioskodawcami przez Gminę Miasto Stargard.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 578 38 44 i klikając tutaj.

Zdjęcie: pexels.com

Ciepłe Mieszkanie – deklaracja – osoby fizyczne

Ciepłe Mieszkanie – deklaracja – małe wspólnoty