Aktualności: Sprawy urzędowe

Chopina – będzie chodnik

1 czerwca 2021

Trwa budowa chodnika wzdłuż ul. F. Chopina. Piesi już w tym miesiącu zyskają tam prawie 350 m komfortowej nawierzchni z kostki. Wartość inwestycji to ponad 240 000 zł. Projekt został wybrany do realizacji przez mieszkańców w ramach Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Cała inwestycja obejmuje odcinek ul. F. Chopina od skrzyżowania z ul. L. Różyckiego do skrzyżowania z ul. Z. Noskowskiego. Na tym etapie wykonywany jest fragment między ul. L. Różyckiego i ul. Polską. Roboty powinny zakończyć się jeszcze w czerwcu. Wykonawcą prac jest firma BUDPAK Paweł Szubert ze Stargardu.

W całym Stargardzie inwestujemy w chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Trwają prace przy ul. Nasiennej – więcej informacji tutaj oraz przy ul. Spokojnej. Nowa nawierzchnia pojawiła się też ostatnio na pl. Majdanek – na odcinku od ul. H. Kołłątaja do ul. Oświaty. W planach jest również remont chodnika wzdłuż ul. K. Szymanowskiego i budowa drogi dla pieszych przy ul. Kasztelańskiej.

Zdjęcia: UM w Stargardzie