Aktualności: Edukacja

Ciekawa młodzież pytała

10 listopada 2022

Prawie 200 uczniów Zespołu Szkół nr 2 spotkało się z przedstawicielami samorządów: województwa, powiatu i miasta. Prezydent Rafał Zając ze swoimi współpracownikami opowiedział młodym ludziom o realiach funkcjonowania Stargardu jako całości. Padło wiele pytań i odpowiedzi na każde z nich.

„Dzień Polskości” zorganizowano w ZS nr 2 z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W debacie aktywny udział wzięli uczniowie Ekonomika. Już na samym początku dwoje z nich przedstawiło krótką charakterystykę samorządu terytorialnego i jego funkcje we współczesnej Polsce. – Spotkania z młodymi ludźmi zawsze są dla mnie bardzo inspirujące. Dają możliwość na nawiązanie ciekawego, konstruktywnego dialogu. Młodzież pokazuje zupełnie inne spojrzenie na miasto. Poznając ich oczekiwania możemy lepiej dostosowywać ofertę Stargardu do potrzeb młodych ludzi. To ważne, żeby po skończeniu szkoły mieli tutaj zarówno atrakcyjną pracę, możliwości stabilnego budowania samodzielnego życia, ale też ciekawego spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań – mówi prezydent Rafał Zając.

Uczniowie rozmawiali także z Marcinem Przepiórą – radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i starostą stargardzkim Iwoną Wiśniewską. O symbolicznej godzinie 11:11 wszyscy uczestnicy debaty zaśpiewali hymn państwowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. W tym samym czasie Mazurek Dąbrowskiego był wykonywany w większości placówek w Polsce.

Panel dyskusyjny trwał ponad 2 godziny i był okazją do przekazania młodzieży ciekawych informacji, a także poznania ich poglądów i udzielenia odpowiedzi na wiele pytań. Rozmawiano m.in. o wydatkach samorządów na różnych szczeblach. Młodych ludzi interesowały również sprawy związane ze zdrowiem, planowaniem inwestycji, transportem publicznym i sportem.

Zdjęcia: UM w Stargardzie