Aktualności: Sprawy urzędowe

Ciepło z wnętrza ziemi

19 marca 2020

Geotermia Stargard – za pośrednictwem PEC – każdego dnia dostarcza mieszkańcom miasta ciepłą wodę użytkową. Instalacja pracuje w oparciu o źródła, których temperatura wynosi ponad 80˚C. Ciepło z wnętrza ziemi pokrywa już przeszło 30% zapotrzebowania miejskiej sieci. Firma wciąż się rozwija – w tym roku wykonany zostanie piąty odwiert.

– To kolejna inwestycja pozwalająca Stargardowi umacniać swoją pozycję w gronie polskich miast korzystających z odnawialnych źródeł energii. W tej chwili miejska spółka – PEC w swojej działalności wykorzystuje już ponad 30% ciepła z geotermii. Ten wskaźnik na pewno będzie rósł. Każdy taki krok ma dobry wpływ na nasze środowisko naturalne – mówi prezydent Rafał Zając.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej stale zwiększa wykorzystanie ekologicznej energii z wnętrza ziemi w naszym mieście. Wydajność stargardzkiej geotermii cały czas rośnie – w tym roku w ramach projektu unijnego wykonany będzie piąty odwiert, a istniejąca instalacja zostanie rozbudowana. Docelowo Geotermia Stargard będzie pracować w oparciu o siedem otworów geotermalnych (3 wydobywcze i 4 zatłaczające) i wspomagana będzie mocną pompą ciepła.

W Stargardzie wody geotermalne są pozyskiwane z głębokości ok. 2670 m. Ich temperatura sięga niemalże 90˚C. Takie ciepło jest zaliczane do źródeł odnawialnych. Wykorzystanie geotermii wpływa korzystnie na środowisko naturalne. Dzięki temu do atmosfery dostaje się mniej dwutlenku węgla niż przy wykorzystaniu innych źródeł produkcji ciepła. Wydobywana woda termalna (solanka) oddaje energię w wymienniku. Następnie solanka schłodzona do temperatury 40-55°C trafia do otworów zatłaczających. Obieg wody termalnej jest zamknięty. Dzięki temu w podziemnym złożu zachowywana jest równowaga, co umożliwia jego eksploatację przez cały czas.

Całkowity koszt realizacji projektu aktualnie przez Geotermię Stargard to ponad 88 000 000 zł. Dofinansowanie unijne wyniosło około 50%. Po jego zakończeniu wydłuży się czas samodzielnej pracy ciepłowni geotermalnej. Latem woda w Stargardzie podgrzewana jest wyłącznie dzięki energii z wnętrza ziemi. Inwestycja umożliwi większe wykorzystanie geotermii także w sezonie grzewczym.

Zdjęcia: UM w Stargardzie