Aktualności: Sprawy urzędowe

Cmentarze – alejki gotowe

9 kwietnia 2021

Wizyta na nekropolii przy ul. T. Kościuszki jest teraz bardziej komfortowa. Mieszkańcy odwiedzający groby swoich bliskich korzystają z 4 wyremontowanych alei. Końca dobiegają także prace na jednej z dróg na cmentarzu przy ul. Lotników. To uzupełnienie wcześniejszych remontów.

Na nekropolii przy ul. T. Kościuszki nowa nawierzchnia pojawiła się na 3700 m2. Wartość prac to ponad 600 000 zł. Aleje nr 1 i 2, zgodnie z potrzebami, zostały wyremontowane w całości, a aleje nr 3 i 4 – częściowo. Dzięki wygodnej kostce poruszanie się po tych drogach jest łatwiejsze, także dla osób z niepełnosprawnościami i wózków dziecięcych.

Na cmentarzu na os. Kluczewo wyremontowane będzie prawie 430 m2 jednej z dróg. Mieszkańcy już niedługo skorzystają tam z komfortowej nawierzchni z kostki. Wartość prac to 77 000 zł. Nekropolia przy ul. Lotników jest sukcesywnie remontowana. Wcześniej wykonano tam m.in. nowe ogrodzenie i posadzono drzewa. Roboty finansuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Zdjęcia: MPGK/UM w Stargardzie