Aktualności: Działania społeczne

Dobro – ich znak rozpoznawczy

30 listopada 2023

Elżbieta Drobik, Nel Stachera, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Stargardzie, Koło Wolontariatu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP – znamy tegorocznych laureatów nagrody prezydenta Stargardu dla społeczników. Tradycyjnie już wyróżnienia odebrali podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. To szczególne wydarzenie dla tych, którzy na co dzień robią dużo dobrego dla innych – zarówno w ramach obowiązków zawodowych, jak i bezinteresownie poświęcając swój prywatny czas.

– Jak dobrze żyć, jak czerpać z życia satysfakcję – wielu z nas zadaje sobie takie pytania. Ludzie, którzy są u kresu swoich dni, często odpowiadają, że najważniejsze są wartościowe relacje z drugim człowiekiem. Nasi społecznicy i pracownicy socjalni budują więzi tam, gdzie ich brakuje. Mierzą się z licznymi trudnościami, ale udowadniają, że nie ma sytuacji bez wyjścia. W swojej pracy – zawodowej i społecznej – potrafią wykazać się zarówno pełnym profesjonalizmem, jak i dużą empatią. To postawa, której należy się pełny podziw i szacunek – mówi prezydent Rafał Zając.

Tytuł społecznika roku 2023 w kategorii indywidualnej powyżej 18 lat powędrował do Elżbiety Drobik – prezes Stowarzyszenia Edukacja – Zdrowie – Aktywność, w którym działa od 2016 roku. Od wielu lat zaangażowana w pomoc osobom zmagającym się m.in. z cukrzycą i chorobami układu krążenia. Organizatorka licznych szkoleń, akcji i konferencji dla lekarzy i pielęgniarek. Aktywnie promuje badania profilaktyczne wśród stargardzian z różnych grup wiekowych. Ze stowarzyszeniem EZA uczestniczy w licznych miejskich imprezach i współdziała z innymi organizacjami.

Młody społecznik to wyróżnienie, które motywuje laureatów do dalszej pracy na rzecz innych ludzi, ale także jest doskonałym przykładem dla rówieśników. W tym roku taki tytuł otrzymała Nel Stachera – uczennica Zespołu Szkół, gdzie aktywnie działa w Szkolnym Kole Wolontariatu. Z dużym zaangażowaniem brała udział i organizowała akcje, m.in. zbierania zniczy, które zostały zapalone na opuszczonych grobach na cmentarzu, sprzątania i porządkowania zaniedbanych nagrobków oraz zbiórki plastikowych nakrętek na cel charytatywny. Nel przygotowywała również liczne materiały informujące uczniów np. o prawach dziecka, zmianach klimatycznych i możliwości adopcji zwierząt ze schroniska.

Nagrody dla społeczników przyznawane są też w kategorii zespołowej. Tym razem takie wyróżnienie trafiło w dwa wyjątkowe miejsca. Pierwszym laureatem zostało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie – działające w naszym mieście od 1992 r. Głównym celem jego członków jest stworzenie kompleksowego systemu rehabilitacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, a także umożliwianie im aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. PSONI prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Zakład Aktywności Zawodowej i mieszkalnictwo wspomagane. Podopieczni stowarzyszenia zyskują niezbędne wsparcie, a także szansę na wszechstronny rozwój, pracę i większą samodzielność.

Drugie wyróżnienie w kategorii zespołowej otrzymało Koło Wolontariatu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP – działające w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie od 2021 r. Młodzi ludzie nawiązali współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dzięki temu członkowie koła pomagają m.in. seniorom. Wykonują prace domowe, usługi fryzjerskie, a także organizują wspólne kolędowanie. Koło wolontariatu brało też udział w malowaniu ławek w miejskich parkach.

W Stargardzie tradycyjnie już łączymy wręczenie nagród dla społeczników z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego. Każdego roku doceniamy tych, dla których zawód jest jednocześnie misją. Często oprócz sumiennego wykonywania obowiązków zawodowych poświęcają także swój prywatny czas na bezinteresowną pomoc potrzebującym. Wyróżnienia otrzymali pracownicy MOPS: Renata Skorupa, Natalia Olejnik-Kudła, Renata Kwiatkowska, Bożena Ignatowicz, Stanisław Ogonowski i Katarzyna Falbogowska.

Miejskie obchody Dnia Pracownika Socjalnego były również okazją do wręczenia podziękowań przedstawicielom Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, którzy prowadzą u nas Dzienny Dom „Senior+” i Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób zmagających się z chorobami psychicznymi. Wyróżnieni zostali także członkowie stargardzkiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. PSONI jest odpowiedzialne m.in. za funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kolejne podziękowania dostali również przedstawiciele Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Ta organizacja zajmuje się prowadzeniem gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia, schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych.

Spotkanie uświetniły występy artystyczne. Na małej scenie Stargardzkiego Centrum Kultury wystąpiły wokalistki z zespołu De Facto.

Zdjęcia: UM w Stargardzie