Aktualności: Sprawy urzędowe

Dobry klimat do ślubów

5 stycznia 2023

W 2022 r. aż 531 par pobrało się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie. To najlepszy wynik od 3 lat. 70 ślubów udzielono poza urzędem, co również jest rekordową liczbą. W minionym roku na świat przyszło prawie 400 dzieci. Jak zawsze na początku stycznia USC opracował garść ciekawych statystyk z ostatnich 12 miesięcy.

Rejestrując swoje pociechy w urzędzie, rodzice najchętniej wybierali imiona: Zofia, Hanna, Maja, Pola, Antoni, Franciszek, Kacper i Filip. Najwięcej maluchów przyszło na świat w lipcu (46), a najmniej – w lutym (19). W 2022 r. w naszym mieście było 60 338 osób zameldowanych na pobyt stały i 1 128 – na pobyt czasowy (razem 61 466). Od lat w naszym mieście jest więcej kobiet (32 597) niż mężczyzn (28 869). Z kolei zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Stargardzie w ubiegłym roku mieszkało 66 990 osób (34 892 kobiet i 32 098 mężczyzn).

W 2022 r. przybyło u nas 531 małżeństw – najwięcej w sierpniu. Najmniejszą popularnością wśród nowożeńców cieszył się luty, kiedy udzielono tylko 8 ślubów. Zgodnie z danymi z 31.12.2022 r. w Stargardzie żyje 5 osób, które mają 100 lub więcej lat. Najstarsza z nich urodziła się 11.11.1921 r. W 2023 r. jubileusz setnych urodzin będzie obchodzić 4 mieszkańców.

Dużo pracy jak zawsze miał Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego. Przez 12 ostatnich miesięcy w Ratuszu obsłużono prawie 47 000 osób. Mieszkańcy najczęściej załatwiali sprawy związane z dowodami osobistymi (16 804). Wydano też ponad 2 900 numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

W ubiegłym roku w USC zarejestrowano 779 zgonów – aż o 106 mniej niż w 2021 r. i o 20 mniej niż w 2020 r. Najwięcej stargardzian w 2022 r. odeszło w styczniu.

Zdjęcie: Paweł Bieg