Aktualności: Kultura

Doceniamy twórców kultury

13 stycznia 2021

Jeszcze tylko do końca stycznia trwa nabór wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Stargard dla artystów, twórców i kreatorów kultury. Dokumenty są przyjmowane do 31.01. (niedziela). Można też zgłaszać uzdolnione dzieci oraz młodzież – mają szansę na zdobycie stypendium.

Również do końca stycznia można składać wnioski o przyznanie nagród okolicznościowych – za całokształt pracy artystycznej lub jubileusz oraz wyróżnienia wydarzenia kulturalnego roku.

Stypendia są dedykowane uzdolnionym stargardzianom poniżej 26 lat. Takie osoby powinny mieszkać lub kształcić się artystycznie w Stargardzie, a także posiadać udokumentowane osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie sztuki. Ważne, by uczestniczyły w życiu kulturalnym miasta. Wnioski o stypendia artystyczne można składać do 31.01. (niedziela). Jest to wsparcie finansowe w wysokości od 250 zł brutto do 550 zł brutto – jego wysokość określa się na podstawie rangi osiągnięć kandydata.

Nagrody i stypendia są przyznawane z inicjatywy Prezydenta Miasta lub na wniosek m.in. 30 mieszkańców Stargardu, Młodzieżowego Zespołu Doradczego, placówek oświatowych, instytucji, stowarzyszeń i fundacji. Szczegóły są w regulaminie, który można znaleźć tutaj.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. S. Czarnieckiego 17. Wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać ze strony www.stargard.pl.

Zdjęcie: Paweł Daszkiewicz