Strona głównaWpisyDziałania społeczneDoradzają pogotowiu

Aktualności: Działania społeczne

Doradzają pogotowiu

29 stycznia 2021

Rozpoczęła się kolejna czteroletnia kadencja Rady Społecznej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jednym z jej członków jest zastępca prezydenta Ewa Sowa. Rada przedstawia opinie i wnioski Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz dyrekcji pogotowia.

Jej członkowie zajmują się ważnymi tematami związanymi z funkcjonowaniem stacji. Opiniują m.in. zakupy sprzętu medycznego, a także sprawy związane z przekształceniem i rozszerzeniem działalności pogotowia. Doradzają też dyrektorowi podczas tworzenia planu finansowego i inwestycyjnego.

Rada Społeczna opiniuje również roczne sprawozdania stacji i wypowiada się w kwestii kredytów lub dotacji. Kolejnym jej zadaniem jest analiza skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów. Dzięki tym wszystkim działaniom jakość usług świadczonych mieszkańcom regionu – w tym również stargardzianom – może się poprawić.

Zdjęcie: Tadeusz Surma