Aktualności: Edukacja

Doradzają w sprawach seniorów

17 kwietnia 2020

W naszym mieście realizujemy wiele projektów stworzonych specjalnie dla najstarszych stargardzian. Z powodzeniem działają kluby i miejsca spotkań, a mieszkańcy chętnie przyłączają się chociażby do akcji Krzesełko dla Seniora. Przy prezydencie działa także Zespół Doradczy ds. Seniorów, który w tym roku rozpoczął kolejną, trzecią już kadencję.

– W Stargardzie realizujemy przemyślaną politykę senioralną. Kilkuletnia już współpraca z Zespołem wielokrotnie pokazała, że pomysły jego członków potrafią być inspirujące. Jestem przekonany, że również w tej kadencji razem będziemy podejmować kolejne inicjatywy z korzyścią dla seniorów – mówi prezydent Rafał Zając. Dzięki Zespołowi Stargard znalazł się w Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia. Grono to również współorganizator Stargardzkich Dni Seniora.

Jednym z najpopularniejszych projektów w naszym mieście jest Krzesełko dla Seniora. Każdego roku na ulicach pojawia się kilkadziesiąt dodatkowych miejsc odpoczynku. Do akcji chętnie przystępują lokalni przedsiębiorcy. Kolejne ułatwienie to „Złota Rączka” realizowana we współpracy z STBS. W ramach tego projektu starsze i samotne osoby otrzymują bezpłatną pomoc w drobnych naprawach.

Zespół doradczy czuwa także nad funkcjonowaniem miejsc stworzonych specjalnie dla seniorów. W Stargardzie działają dwa kluby „Senior+” – na os. Kluczewo i os. Lotnisko. Osoby starsze spotykają się także w Stargardzkiej Starówce przy kolegiacie. Z kolei Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów od lat prowadzi Klub Seniora w Domu Kultury Kolejarza. Wiele dzieje się także w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Zespół Doradczy ds. Seniorów funkcjonuje od 2016 r. Członkowie powoływani są na dwuletnią kadencję. Prezydent Rafał Zając planuje pierwsze spotkanie z doradcami tuż po zniesieniu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.

W skład Zespołu w kadencji 2020 – 2022 wchodzą:

Danuta Bojarska – Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie – nowa członkini,

Edward Stawiński – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Koło nr 13 w Stargardzie – nowy członek,

Stanisław Bartosik – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie,

Stanisław Januszewski – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie,

Monika Winiecka-Zgórska – Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie,

Agnieszka Hołubowska – Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie,

Andrzej Janicki – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Koło nr 13 w Stargardzie,

Anna Cokan – Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie,

Jadwiga Dąbrowska – Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie,

Joanna Suleja – Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie,

Wanda Wysocka – Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie,

Maria Kmiecik-Gałaguz – Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów  i Inwalidów w Stargardzie,

Ryszard Skąpski – Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki.

Zdjęcie: Tadeusz Surma/archiwum