Aktualności: Działania społeczne

Dostaną sprzęt do nauki

29 kwietnia 2020

Kilkadziesiąt nowoczesnych laptopów i tabletów o łącznej wartości 100 000 zł trafiło do wszystkich szkół podstawowych w Stargardzie. Sprzęt zostanie przekazany uczniom, którzy wykorzystają go do nauki zdalnej. Z powodu epidemii koronawirusa szkoły pozostają zamknięte, ale młodzi ludzie realizują podstawę programową w domach.

Nasze miasto wzięło udział w ogólnopolskim projekcie „Zdalna szkoła”. Stargard zdobył 100 000 zł na zakup sprzętu umożliwiającego uczniom naukę na odległość. 18 tabletów i 22 laptopy z internetem mobilnym zostało przekazanych do szkół podstawowych. Następnie trafią przede wszystkim do tych rodzin, w których brakuje sprzętu do nauki zdalnej. Sprzęt jest gotowy do użytku – dzięki temu młodzi ludzie od razu będą mogli uczestniczyć w internetowych zajęciach.

Po ponownym otwarciu szkół tablety i laptopy wrócą do placówek. Zostaną wykorzystane podczas codziennych zajęć na miejscu. Pieniądze na zakup sprzętu pochodziły z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Zdjęcie: UM w Stargardzie