Aktualności: Działania społeczne

Dwie dekady wsparcia

5 grudnia 2019

W Stargardzie od dwudziestu lat z powodzeniem funkcjonuje mieszkalnictwo wspomagane. To szansa na życie w godnych warunkach m.in. dla osób niepełnosprawnych, seniorów, ale także pomoc w wychodzeniu z bezdomności. W całym mieście działa już prawie 100 takich szczególnych mieszkań, a Stargard w tej kwestii jest stawiany innym samorządom za wzór.

– Rozwiązania wypracowane w Stargardzie są innowacyjne w skali kraju. Mimo licznych prób budowania w Polsce mieszkalnictwa wspomaganego, wciąż w tej kwestii jesteśmy wyjątkowi. Wsparcie otrzymują zarówno ci, którzy nigdy nie będą w pełni samodzielni, jak i osoby mające z różnych powodów utrudnione dojście do samodzielności. To kompletny system pomocy trafiającej do różnych grup społecznych, zaspokajający ich podstawowe potrzeby. Za to wszystko gratulacje należą się stargardzkiemu kołu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – mówi prezydent Rafał Zając.

Duży udział w rozwoju idei mieszkalnictwa wspomaganego mają PSONI, Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy i Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”. Od wielu lat STBS oprócz budowania mieszkań prowadzi także politykę społeczną. W Stargardzie działają programy skierowane do różnych grup: „Nie Sami” – lokale dla osób starszych, „Na Start”, czyli pomoc dla młodych stargardzian, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, „Bez Barier” – mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz projekt „Od Nowa”, dzięki któremu osoby bezdomne mają szansę na rozpoczęcie lepszego życia.

Większość mieszkań wspomaganych zlokalizowano w budynkach STBS na os. Letnim i os. Lotnisko. Jeszcze w tym roku do użytku zostanie oddany kolejny taki lokal. W wyremontowanej kamienicy przy ul. Bogusława IV zamieszkają osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym również z autyzmem i zespołem Aspergera. Pod czujnym okiem trenerów będą uczyć się samodzielności i funkcjonowania w społeczeństwie.

Stargard od 20 lat z powodzeniem realizuje politykę społeczną w oparciu o mieszkalnictwo wspomagane. Niedawno nasze miasto odwiedziły delegacje z Gorzowa i Zielonej Góry. Z wizytą studyjną przyjechali przedstawiciele władz miast, ośrodków pomocy społecznej i jednostek zajmujących się budowaniem mieszkań. Obserwacje modelu stargardzkiego mogą być pomocne w stworzeniu podobnych rozwiązań w innych miastach.

Zdjęcia: UM w Stargardzie