Aktualności: Sprawy urzędowe

Dyskutowali o obwodnicy

24 marca 2023

Za nami kolejne spotkanie, podczas którego mieszkańcy wypowiedzieli się na temat planowanej inwestycji. Tym razem szeroko rozmawiano o następnym fragmencie obwodnicy północnej. Każdy mógł wyrazić swoją opinię i przekazać sugestie. To odpowiedni moment, żeby uwzględnić je w ostatecznym projekcie.

Spotkania z mieszkańcami są dobrą okazją do przedstawienia swoich uwag, a także dopytania o szczegóły planowanych inwestycji. Pomagają również rozwiać ewentualne wątpliwości. Projektanci uzasadniają też rozwiązania, które proponują przy konkretnej inwestycji. Takie spotkania odbywają się u nas regularnie. Stargardzianie mieli już okazję porozmawiać m.in. o parku na os. Pyrzyckim, przebudowie kilku ulic na Starym Mieście i modernizacji dróg na os. Kluczewo. Teraz wypowiedzieli się na temat kolejnego odcinka obwodnicy północnej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej fragmentu w ciągu ul. Hanzeatyckiej, od ul. Stralsundzkiej do ul. H. Wieniawskiego, dlatego to właściwy czas na zgłaszanie uwag.

Budowa pierwszego odcinka obwodnicy – od ul. Składowej do ul. E. Orzeszkowej – zakończyła się na początku lutego. Więcej pisaliśmy o tym tutaj. W przyszłości cała obwodnica zacznie się na ul. Hanzeatyckiej. Pobiegnie od ronda w pobliżu dawnego Tesco, przetnie ul. H. Wieniawskiego, ul. Usługową, połączy się z wybudowanym odcinkiem na ul. E. Orzeszkowej i dalej do granic miasta. To pozwoli tysiącom aut dziennie omijać przejazd przez centrum. Docelowo obwodnica włączona będzie do fragmentu przygotowywanego przez GDDKiA i łączącego drogi krajowe nr 20 i 10. Dzięki temu korzyści odczują zmotoryzowani i piesi mieszkańcy osiedli Zachód i Chopina, ale także Śródmieścia. Nową drogą pojadą m.in. ciężkie transporty ze Stargardzkiego Parku Przemysłowego i terenów po ZNTK.

Zdjęcia: UM w Stargardzie