Aktualności: Kultura

Dzwony i cerkiew do naprawy

2 października 2023

Prawie 1 200 000 zł pozyskaliśmy na inwestycje w dwóch zabytkowych budowlach. Środki pozwolą na remonty w kościele pw. św. Jana i w cerkwi prawosławnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Prace zostaną niemal w całości sfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

392 000 zł zdobyliśmy na prace konserwatorskie konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w kościele pw. św. Jana (parafia pw. św. Józefa). Wieża tego zabytku ma 99 m i jest trzecią pod względem wysokości na Pomorzu Zachodnim oraz jedną z najwyższych w Polsce. Znajduje się w niej największy w regionie dzwon z 1464 r., który waży 4,5 tony, ma 1,5 m wysokości, a jego dolna średnica wynosi prawie 1,8 metra. Po remoncie możliwe będzie ponowne uruchomienie wszystkich trzech elementów.

Pozyskane dofinansowanie pozwoli też na modernizację wnętrza cerkwi prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Poza tym oczyszczona i zakonserwowana zostanie także elewacja zewnętrzna obiektu stojącego przy ul. św. Jana Chrzciciela. Zaplanowano również naprawę tynków zniszczonych przez nieszczelny dach. Wymienione zostaną także płytki w nawie głównej i prezbiterium. Na ścianach odtworzone będą ornamenty i malowidła. Ten neogotycki zabytek jest miejscem nabożeństw, ale również interesujących wydarzeń kulturalnych. Regularnie odbywa się tam m.in. Przegląd Pieśni Liturgicznych i Paraliturgicznych.

Zdjęcia: Adrianna Król/UM w Stargardzie/archiwum