Aktualności: Sprawy urzędowe

Głosowanie w wybranym lokalu

18 czerwca 2020

Każdy wyborca, w tym wyborca z niepełnosprawnościami, może  głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania trzeba złożyć do wtorku (23.06.). Zgłoszenie dotyczy również ewentualnej drugiej tury wyborów.

W przypadku ponownego głosowania (druga tura), wyborca, który nie złożył wcześniej wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania może taki wniosek złożyć w terminie do 7 lipca 2020 r. Dokumenty składa się w godzinach pracy urzędu, we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania, urzędzie gminy. Wnioski od mieszkańców Stargardu przyjmowane są w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1, pok. nr 1, tel.: 91 577 08 69, 91 834 18 06. Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

W lokalu wyborczym można również głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy z niepełnosprawnością, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić ją komisji obwodowej.

Zdjęcie: premier.gov.pl