Aktualności: Sprawy urzędowe

Głosuj, jak ci wygodnie

5 października 2019

W niedzielę (13.10.) odbędą się wybory parlamentarne. Obywatele w całej Polsce zagłosują na posłów i senatorów. Jest jeszcze możliwość, żeby dopisać się do spisu wyborców lub zdobyć zaświadczenie o prawie do głosowania. Warto poznać terminy i miejsca składania wniosków – także on-line.

Wyborca może dopisać lub wpisać się do spisu wyborców. W przypadku dopisania do spisu wyborców osoba czasowo przebywająca poza miejscem zameldowania na pobyt stały oraz wyborca nigdzie niezamieszkały może głosować w miejscu czasowego pobytu. Wniosek należy złożyć w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim (pokój nr 1) lub przez internet. Wyborcy mają na to czas do 8.10. (wtorek).

Jest także możliwość złożenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców. To opcja dla osób, które przebywają w danym miejscu na stałe, ale nie mają meldunku. Wpis do rejestru wyborców jest jednorazowy i obowiązuje przy każdych kolejnych wyborach. Wniosek można złożyć w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim (pokój nr 1) oraz on-line. Usługa jest dostępna do 8.10. (wtorek).

Szczegółowe informacje o składaniu wniosków za pomocą internetowej platformy www.gov.pl są tutaj.

Kolejną opcją głosowania poza miejscem zameldowania jest okazanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z takim dokumentem można wziąć udział w wyborach w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na statku morskim. Stargardzianie po zaświadczenie powinni udać się do Ratusza przy Rynku Staromiejskim (pokój nr 1). Można to zrobić do 11.10. (piątek). Należy jednak pamiętać, że jeżeli wyborca starci zaświadczenie, to – niezależnie od przyczyny utraty – nie otrzyma kolejnego dokumentu oraz nie będzie mógł zagłosować w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Zdjęcie: Tadeusz Surma/archiwum