Strona głównaWpisyBiznesGrupa UNIMOT z pozwoleniem na budowę farm fotowoltaicznych AVIA SOLAR w Stargardzie

Aktualności: Biznes

Grupa UNIMOT z pozwoleniem na budowę farm fotowoltaicznych AVIA SOLAR w Stargardzie

20 kwietnia 2021

Naturalna Energia, spółka z Grupy UNIMOT, otrzymała pozwolenie na budowę farm fotowoltaicznych AVIA Solar wraz z siecią dystrybucyjną (OSDn) w okolicach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. 

Elektrownia słoneczna projektowana jest na obszarze o powierzchni ponad 37 hektarów. Portfel całości mocy wytwórczych zlokalizowanych w Stargardzie i na jego obrzeżach to 122 MW.

– Zawsze poszukujemy miejsc, w których biznes jest blisko ludzi, dlatego rozważamy naszą inwestycję w Stargardzie. Podobnie jak w Żywcu, widzimy tu duży potencjał do rozwoju i współpracy zarówno z biznesem, lokalnymi władzami, jak i ze społecznością. Stargard to miasto, które szybko się rozwija. To także atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji poprzez funkcjonujący park przemysłowy – przyznaje Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT S.A.

– Stawiamy kolejny krok na drodze do zwiększenia korzystania z odnawialnych źródeł energii w Stargardzie. Cieszę się, że w naszym parku przemysłowym pojawia się firma wyspecjalizowana w dostarczaniu prądu pochodzącego właśnie z OZE i rozważa tu inwestycję. W Stargardzie wciąż podejmujemy działania, których celem jest pozytywny wpływ na środowisko. Mam nadzieję, że spółka zrealizuje swoje plany rozwojowe w naszym regionie. Wówczas zarówno ona, jak i mieszkańcy oraz przedsiębiorcy odczują korzyści z obecności Naturalnej Energii z grupy UNIMOT w naszym mieście – dodaje Rafał Zając, prezydent Stargardu.

Projekt rozważany przez spółkę niesie za sobą liczne korzyści. Dla miasta to gwarancja dostępu do naturalnej, ekologicznej, certyfikowanej energii oraz stały jednostkowy jej koszt. To także wymierne korzyści środowiskowe – poprawa klimatu w regionie, w tym zmniejszenie poziomu emisji CO2.

Dodatkowe korzyści, które mogą wynikać z realizacji projektu, to między innymi, zmniejszenie emisji innych niż CO2 gazów i pyłów oraz wzrost atrakcyjności obszaru, na którym będzie realizowany projekt – mówi Łukasz Hołubowski, prezes zarządu, Naturalna Energia Sp. z o.o.

Powiat Stargardzki to największy obszar Natura 2000 w Europie. Dzięki takim inwestycjom możemy sprawić, że pozostanie dziedzictwem przyrodniczym przez długie lata – dodaje Dominik Cichecki, członek zarządu ds. technicznych, Naturalna Energia Sp. z o.o.

Naturalna Energia prowadzi obecnie rozmowy z firmami wykonawczymi, finalizując ostateczne decyzje odnośnie modelu finansowania projektu farm.

O Grupie UNIMOT:

Grupa UNIMOT, która rozwija sieć stacji AVIA, jest liderem wśród niezależnych importerów paliw ciekłych i gazowych w Polsce. Od grudnia 2016 roku spółka należy do stowarzyszenia AVIA International, dzięki czemu uzyskała prawo do budowania i rozwoju sieci stacji paliw AVIA na terenach Polski i Ukrainy. UNIMOT S.A. ma ponad 25 lat doświadczenia na rynku paliwowym, specjalizuje się w hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz dystrybucji pozostałych paliw płyn-nych, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Firma rozwija także segment fotowoltaiki oraz inwestuje w kolejne sektory OZE. Spółka notowana jest na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych.

Informacja prasowa/zdjęcie: Grupa UNIMOT