Aktualności: Sprawy urzędowe

Ina pod kontrolą

4 sierpnia 2020

W najbliższym czasie w Stargardzie rozpocznie się duża inwestycja. Wody Polskie wykonają zabezpieczenie powodziowe zlewni Iny. Dzięki temu przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo stargardzian. Mieszkańcy zyskają również kolejne miejsce rekreacji. Wartość projektu to prawie 23 000 000 zł.

– Ta inwestycja to szansa na rozwiązanie wieloletniego problemu terenów zalewowych – głównie na obszarach zurbanizowanych, ale także na tych, które dopiero mogą zostać wykorzystane. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców Stargardu. To również okazja do poszerzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej miasta – mówi Piotr Mync, zastępca prezydenta.

Zabezpieczenia zostaną wykonane na Inie od mostu na ul. Młyńskiej aż do oczyszczalni ścieków. Rozbudowana będzie pełna infrastruktura przeciwpowodziowa. Dzięki temu zabezpieczone zostaną tereny, na których dotychczas występowały podtopienia. Inwestycja przewiduje przede wszystkim montaż szczelnych ścianek brzegów. Inne elementy umocnień są w fazie opracowania.

– Dzięki tej inwestycji możliwe będzie przywrócenie Iny mieszkańcom Stargardu. Jej głównym celem jest kwestia zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ale równie ważne jest też zwiększenie atrakcyjności rzeki. Wierzę, że ten projekt połączy się z innymi inwestycjami realizowanymi przez miasto, tworząc nowe miejsce do relaksu i wypoczynku – mówi Michał Jach, poseł na Sejm RP.

Prace powinny się zakończyć w 2022 r. Projekt współfinansowany z środków unijnych realizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Stargardzie.

Zdjęcia: UM w Stargardzie