Aktualności: Sprawy urzędowe

Inne stawki za zajęcie pasa

29 października 2019

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata. Radni Rady Miejskiej zdecydowali, że od początku przyszłego roku zmienią się opłaty w tym zakresie. Ma to mobilizować do skracania czasu prowadzenia robót na chodniku czy ulicy. Korzyścią dla mieszkańców będzie nowość – preferencyjna stawka za zajęcie pasa drogowego pod zieleń przydomową i ogródki.

W naszym mieście wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego była niezmienna od 2004 r. – Te opłaty powinny mieć charakter stymulujący. Mają mobilizować do tego, aby w większym stopniu skracać czas zajęć pasów drogowych. To ważne zwłaszcza w obliczu rozpoczęcia przez PKP Polskie Linie Kolejowe budowy w mieście na nowo czterech wiaduktów. Przed nami duże trudności komunikacyjne, dlatego warto, żeby w innych częściach Stargardu ewentualne roboty były czasowo ograniczane do minimum. Chodzi o mobilizowanie do jak najszybszego opuszczenia jezdni, aby uniknąć dodatkowych kłopotów w przemieszczaniu się – mówi prezydent Rafał Zając.

Przy ustalaniu nowych kosztów wzięto pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego i jego płynność. Stawki są dostosowane do wpływu ewentualnego zajęcia drogi na bezpieczeństwo uczestników ruchu – pieszych, kierowców i rowerzystów. Opłaty obowiązują na wszystkich drogach zarządzanych przez miasto.

Opłata za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym wynosi:

2,00 zł – chodniki, pobocza, ścieżki rowerowe, ciągi piesze,

6,00 zł – jezdnia do 50% szerokości, zatoki postojowe i autobusowe,

10,00 zł – jezdnia przy zajęciu 50% – 100% szerokości,

0,50 zł – pozostałe elementy pasa drogowego.

Opłaty pobierane są także za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. Roczne stawki za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w tym celu wynoszą:

20,00 zł – umieszczenie w jezdni urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej,

10,00 zł – umieszczenie poza jezdnią urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej,

30,00 zł – umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na drogowym obiekcie inżynierskim (most, tunel, przepust),

20,00 zł – umieszczenie urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej na drogowym obiekcie inżynierskim (most, tunel, przepust).

Jeżeli zajęcie pasa trwa krócej niż rok, opłata jest proporcjonalna.

Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowalnych i reklam (1 m2/dzień) wynoszą:

0,20 zł – zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego,

0,10 zł – zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy innego obiektu,

1,50 zł – za 1 m2 powierzchni reklamy.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innym celu (1 m2/dzień) wynoszą:

0,10 zł – zajęcie pasa związane z prowadzeniem robót budowlanych na działkach przylegających bezpośrednio do zajmowanego pasa drogowego,

0,01 zł – docieplenie elewacji budynków,

0,01 zł – umieszczenie obiektów małej architektury (np. ławki, kosze, stojaki rowerowe),

0,01 zł – zieleń przydomowa i ogródki,

0,10 zł – ustawienie pojemników do segregacji odpadów,

2,00 zł – zajęcie jezdni i zatok postojowych w innych celach,

1,40 zł – zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego w innych celach,

0,20 zł – umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dodatkowo radni zdecydowali, że mieszkańcy zyskają preferencyjną stawkę za zajęcie pasa drogowego pod zieleń przydomową i ogródki – 0,01 zł/m2 dziennie. Dzięki temu, w zależności od warunków terenowych, za niewielką opłatą będzie można powiększyć swoją działkę rekreacyjną.

Zdjęcie: UM w Stargardzie