Aktualności: Sprawy urzędowe

Kładką tylko do piątku

30 września 2020

Od piątku (2.10.) zamknięte zostanie przejście nad kanałem ulgi przy skrzyżowaniu ul. M. Skłodowskiej-Curie z ul. Ochronną. Piesi będą musieli zmienić trasę i korzystać z pobliskiego chodnika. Wyłączenie przejścia z użytkowanie jest konieczne z powodu złego stanu technicznego.

Wszystkie mosty i kładki w Stargardzie przechodzą okresowe przeglądy. Podczas takiej ekspertyzy okazało się, że przejście przy alei Spacerowej nie powinno być już użytkowane. Właśnie dlatego podjęto decyzję o zamknięciu mostku, z którego korzystają nieliczni piesi i rowerzyści.

Przejście jest zlokalizowane nad kanałem przeciwpowodziowym – tuż przy skrzyżowaniu ul. M. Skłodowskiej-Curie z ul. Ochronną. Po jego zamknięciu będzie można przemieszczać się chodnikiem przy skrzyżowaniu ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Bolesława Chrobrego. To tylko kilka dodatkowych metrów do przejścia.

Zdjęcie: UM w Stargardzie