Aktualności: Sprawy urzędowe

Kluczewo – praca wre

31 marca 2023

Wyraźnie do przodu idzie ważna inwestycja drogowa. Na os. Kluczewo kilka dróg zostanie gruntownie zmodernizowanych. Ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. J. Lelewela zupełnie zmienią swoje oblicze. Zyskają kierowcy, piesi i rowerzyści. Będzie bezpieczniej, wygodniej i bardziej estetycznie.

Na ul. Kosmonautów widać już nowe chodniki. Kolejnym etapem prac w tym miejscu będzie układanie nawierzchni jezdni. Z kolei na ul. Lotników budowany jest wodociąg, kanał technologiczny i uliczne wpusty. Jednocześnie trwa tam rozbiórka istniejących chodników. Następnie wykonawca planuje prace przy ulepszaniu podłoża tej drogi.

W ramach dużego projektu przebudowane zostaną 3 ulice na odcinku o łącznej długości 1,8 km. Jak zawsze pamiętamy również o zieleni – nowe rośliny doskonale uzupełnią inwestycję drogową. Będzie też energooszczędne oświetlenie, a bezpieczeństwo dodatkowo poprawią wyniesione przejścia dla pieszych. Na prace o wartości około 21 000 000 zł pozyskaliśmy prawie 20 000 000 zł dofinansowania z programu Polski Ład. Zgodnie z planem roboty w Kluczewie powinny zakończyć się na początku 2024 r.

Zdjęcia: UM w Stargardzie