Aktualności: Edukacja

Cyfrowa Gmina – wnioski do piątku

25 października 2021

Przypominamy – trwa przyjmowanie wniosków do konkursu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Granty PPGR”. Dokumenty trzeba złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17). Jest na to czas do piątku (29.10.).

Program jest skierowany do dzieci w wieku szkolnym – w tym również pełnoletnich uczniów szkół średnich. Wsparcie mogą otrzymać osoby z miejscowości, w których kiedyś było państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, mające wśród członków bliskiej rodziny (krewni w linii prostej) byłych pracowników PPGR. Wystarczy wypełnić oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania z załączników poniżej i do piątku (29.10.) złożyć w BOK (ul. S. Czarnieckiego 17). Dokumenty składa się do siedziby urzędu zgodnego z miejscem zamieszkania. Więcej informacji o programie tutaj oraz pod nr tel. 91 577 04 76.

Wsparcie pozwoli m.in. na zakup sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i niezbędnym oprogramowaniem. Laptopy lub komputery stacjonarne będą przystosowane do pracy zdalnej oraz do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami. W ramach grantów sprzęt można ubezpieczyć, a także wykupić dostęp do internetu – w przypadku, kiedy rodzice sami nie są w stanie zapewnić takiej usługi.

Zdjęcie: pexels.com

Granty PPGR – oświadczenie rodzica

Granty PPGR – oświadczenie pełnoletniego ucznia

Granty PPGR – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Granty PPGR – zapotrzebowanie na sprzęt