Aktualności: Sprawy urzędowe

Kontynuujemy rozwój miasta

17 grudnia 2019

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie zaakceptowali budżet miasta na 2020 r., który zaproponował prezydent Rafał Zając. – To trudny i bardzo wymagający budżet. Przygotowaliśmy go jednak w taki sposób, że podtrzymuje dużą dynamikę inwestycji w Stargardzie i zapewnia dalszy rozwój miasta – ocenia prezydent.

W projekcie budżetu dochody to kwota ponad 340 000 000 zł. Wydatki wyniosą przeszło 355 000 000 zł – w tym te m.in. na inwestycje – ok. 46 500 000 zł. Podstawowe założenia to kontynuacja rozwoju miasta przez ciągłe podnoszenie jakości życia stargardzian, kolejne tereny pod przemysł, tworzenie warunków dla inwestorów, ale także dla nowych mieszkańców.

Rok 2020 to czas realizacji wielu nowych inwestycji i kontynuacji już rozpoczętych. Ruszyły przygotowania do opracowania dokumentacji zamiennej na oczekiwaną renowację amfiteatru. W przyszłym roku rozpocznie się też potrzebna przebudowa książnicy. Oczywiście trzeba także pamiętać o rozpędzonej modernizacji pływalni.

Jeśli chodzi o drogi, to łącznik na os. Pyrzyckim między ul. Powstańców Warszawy a ul. W. Broniewskiego, ma otworzyć kolejne tereny mieszkaniowe do zabudowy w wysokim, miejskim standardzie. Planowana jest też kontynuacja przygotowania dokumentacji na realizację obwodnicy północnej miasta. Ruszą również prace nad projektem przebudowy ul. Wyszyńskiego i centrum miasta. Połączenie wiaduktów siecią kanalizacji deszczowej rozwiąże problem ich zalewania podczas intensywnych opadów deszczu.

Przedłużenie ul. Metalowej w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii da nam możliwość dalszego rozwoju gospodarczego. Ogromne znaczenie ma też uzbrajanie terenów w parku przemysłowym za ok. 30 000 000 zł.

STBS będzie budowało kolejne mieszkania i rewitalizowało następne kamienice. Jest też wiele zadań chociażby w obszarze zieleni. Warto także przypomnieć przygotowania do modernizacji kamienic muzeum. Wspieramy również finansowo remont kolegiaty.

Wszystkie te działania wymagają sporych nakładów finansowych. Zawsze ważną częścią pieniędzy na inwestycje były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. PIT stanowi ok. 38% dochodów własnych budżetu gmin. Tymczasem rząd podjął decyzję o zmniejszeniu obciążeń podatkowych obywateli. – W konsekwencji również dla Stargardu oznacza to niższe wpływy do budżetu. Coraz więcej musimy też dopłacać do oświaty – do tych zadań, których finansowanie powinno być zapewnione przez państwo. Rosną także koszty wynagrodzeń i codziennego funkcjonowania. Mimo tych wielu utrudnień zrobiliśmy wszystko, żeby móc utrzymać politykę rozwojową miasta – mówi prezydent Rafał Zając.

Wśród recept na realizację tych planów jest dalsze skuteczne pozyskiwanie dofinansowań – również bezzwrotnych z różnych źródeł, wzmacnianie dochodów własnych i emisja obligacji. – Wszystkie te inwestycje w rozwój gospodarczy, mieszkaniowy i podnoszenie jakości życia mają spowodować, że Stargard odbije się od spadającej w kraju demografii i wejdzie na inny poziom rozwoju – podsumowuje prezydent Rafał Zając.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum