Aktualności: Sprawy urzędowe

Krzemowa, Tytanowa i rondo kolejarzy

26 marca 2019

Już niedługo zyskamy w Stargardzie dwie nowe ulice. To odpowiedź na potrzeby rozwijającego się Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Nazwę dostanie też rondo w ciągu ul. Towarowej.

W PPNT działają firmy z różnych branż – w tym duże, znane na świecie koncerny. We wszystkich zakładach pracuje tam w sumie blisko 4000 osób. Kolejni inwestorzy interesują się naszymi terenami przemysłowymi. Następne działki są przygotowywane do sprzedaży.

Aby nie było problemu z określeniem lokalizacji siedzib nowych firm, radni Rady Miejskiej zdecydowali o nadaniu nazw dwóm ulicom na tym obszarze. W ten sposób na mapach pojawią się ul. Krzemowa i ul. Tytanowa. Takie nazewnictwo nawiązuje do charakteru terenu, na którym mają znajdować się te ulice.
Rondo w ciągu ul. Towarowej oddane do użytku w tym roku będzie nosiło nazwę „Rondo Kolejarzy Stargardu”.
– Staramy się w nazewnictwie placów i ulic upamiętniać istotne postaci i aspekty historii miasta. To rondo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej, dlatego proponowana nazwa jest trafna. Warto pamiętać, że kolejarze brali udział w tworzeniu Stargardu – mówi Piotr Mync, zastępca prezydenta.

Kolejarze przybyli do Stargardu po 1945 r. byli jedną z pierwszych grup osadników tworzących tutaj polską rzeczywistość. Mieli wpływ na życie społeczne, kulturalne i sportowe. Przez lata wytyczali kierunek rozwoju miasta.

Zarówno w przypadku nazw ulic, jak i ronda, radni przyjęli uchwały jednogłośnie.

Zdjęcie: UM w Stargardzie