Aktualności: Działania społeczne

Książnica piękna z każdej strony

27 kwietnia 2023

Oba budynki wyremontowanej Książnicy Stargardzkiej zachwycają już z zewnątrz. W środku trwa wyposażanie. Zmienia się również otoczenie placówki. Kilkadziesiąt nowych roślin pojawiło się w bezpośrednim sąsiedztwie Książnicy. Młode krzewy potrzebują nieco czasu, żeby rozrosnąć się w tym miejscu, ale już teraz są dobrym uzupełnieniem zmodernizowanych budynków.

Rośliny własnoręcznie zasadzili stargardzianie, którym towarzyszyli m.in. pracownicy KS i członkowie Komitetu Rewitalizacji. Uczestnicy projektu podkreślali, że taka praca to dla nich przyjemność i okazja do sąsiedzkiej integracji. Równie ważne było zadbanie o najbliższą okolicę zmodernizowanej placówki, z której już za kilka miesięcy skorzystają wszyscy mieszkańcy.

Choć na nowe otwarcie biblioteki trzeba jeszcze poczekać, 6.05. (sobota) można wziąć udział w „Pikniku Sąsiedzkim”. To będzie kolejna okazja do spędzenia czasu w miłym towarzystwie. Coś ciekawego znajdą tam dla siebie także najmłodsi stargardzianie. Początek o 16:30 na terenie przy Książnicy.

Nowe nasadzenia przy KS to część projektu „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zdjęcia: Tomasz Lalik