Aktualności: Edukacja

Kształcą od 50 lat

4 października 2019

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie świętuje 50-lecie działalności. Od pół wieku nauczyciele pomagają osadzonym w Zakładzie Karnym w zdobyciu kwalifikacji zawodowych. Słuchacze biorą udział w kursach i zdają egzaminy potwierdzające ich umiejętności. Prowadzą także koła zainteresowań i organizują turnieje sportowe.

– Funkcja edukacyjna, jaką służba więzienna pełni wobec osadzonych, jest niezwykle ważna także dla naszej społeczności lokalnej. Uczniowie przychodzą do tej szkoły z bagażem swoich trudności życiowych. Do tego dochodzi też przecież obciążenie związane z codziennym przebywaniem w tym miejscu. Z tym wszystkim mierzą się wychowawcy i nauczyciele prowadzący edukację. Wymaga to z ich strony umiejętności wzniesienia się ponad te wszystkie trudności – mówi prezydent Rafał Zając.

Osadzeni uczą się m.in. zawodu kucharza i ślusarza. Mogą także uczęszczać na zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Podstawowej dla Dorosłych. W tym semestrze na kursy chodzi 87 osób, w liceum jest 54 słuchaczy, a w szkole podstawowej – 25. – Ta edukacja na pewno daje człowiekowi poczucie szansy, ale także nadzieję i wiarę, że dalej można swoje losy poprowadzić inaczej. To główna siła sprawcza wewnętrznej zmiany, której ten człowiek może doświadczyć. Gratuluję profesjonalizmu, wysiłku i zaangażowania całej kadrze. Życzę satysfakcji płynącej ze spotkań na ulicach Stargardu zmienionych ludzi, którzy rozpoczynają swoje nowe, drugie życie – dodaje prezydent.

Kadrę pedagogiczną CKU tworzy 20 nauczycieli stargardzkich szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz zajęć lekcyjnych i praktycznych warsztatów osadzeni biorą udział w innych aktywnościach. Organizują konkursy i zawody sportowe. W ramach CKU działają także koła zainteresowań, a w każdym semestrze wybierany jest najlepszy słuchacz kursów zawodowych. Wraz z nauczycielami tworzą też pogadanki puszczane w zakładowym radiowęźle.

Szkoła znajduje się w osobnym pawilonie, przy którym jest dziedziniec. Słuchacze mają do dyspozycji 5 sal lekcyjnych, pracownię komputerową i w pełni wyposażone pracownie dla osób uczących się zawodu kucharza i ślusarza.

Kursanci, którzy pomyślnie zdadzą egzaminy, otrzymują dyplom robotnika wykwalifikowanego, który jest honorowany także w krajach Unii Europejskiej. Dla osadzonych to szansa na zdobycie dobrej pracy po opuszczeniu Zakładu Karnego. Uczestnicy kursów mają także możliwość zatrudnienia w hali produkcyjnej firmy KUCA i cukierni NOVA. Dodatkowo słuchacze liceum mogą w Zakładzie Karnym zdać maturę.

CKU łączy naukę, pracę i zajęcia pozalekcyjne, dzięki czemu osadzeni właściwie wykorzystują pobyt w Zakładzie Karnym m.in. podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Tego typu aktywności są wykorzystywane w systemie penitencjarnym w całej Europie.