Aktualności: Sprawy urzędowe

Łącznik nabiera kształtu

24 marca 2020

Od poniedziałku (30.03.) z większą ostrożnością kierowcy muszą pokonywać ul. Broniewskiego. Na odcinku między ul. Armii Krajowej i rondem przy obwodnicy będą prowadzone roboty na poboczach po obu stronach. Wszystko to w związku z budową nowej drogi na os. Pyrzyckim. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Już teraz widać zarys nowej jezdni – przedłużenia ul. Powstańców Warszawy o ponad kilometr. Dzięki temu kierowcy wygodnie wyjadą w ul. W. Broniewskiego. Trwają roboty ziemne. Wyznaczane jest koryto nowej drogi. Prace idą zgodnie z planem.

Od poniedziałku (30.03.) na ul. W. Broniewskiego wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Na początku roboty będą prowadzone głównie na poboczu. Później – najprawdopodobniej w maju – inwestycja obejmie także jezdnię. Kierowcy powinni zachować w tym miejscu szczególną ostrożność.

Oprócz drogi dla aut powstaną także chodniki i ścieżka rowerowa. Dodatkowo mieszkańcy os. Pyrzyckiego zyskają nowy fragment drogi z mini rondem – od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Miłą. Inwestycja poprawi komfort jazdy po stale powiększającym się osiedlu. Lepszą jakość poruszania się odczują też piesi i rowerzyści.

Nowa droga będzie miała 7 metrów szerokości. Połączenie ul. Powstańców Warszawy z ul. W. Broniewskiego ułatwi mieszkańcom wyjazd z osiedla, ale także powrót do domów. Koszt inwestycji to prawie 7 000 000 zł. Miasto pozyskało na ten cel ponad 3 300 000 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Całość ma być gotowa do końca 2020 r.

Zdjęcia: UM w Stargardzie