Aktualności: Sprawy urzędowe

Ławnicy poszukiwani

27 grudnia 2019

Do 15.01. (środa) można zgłaszać kandydatów na ławników, którzy zasiądą w Sądzie Rejonowym w Stargardzie. Ich kadencja rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa do 2023 r. W wyborach uzupełniających poszukiwane są osoby do orzekania w sprawach rodzinnych i z zakresu prawa pracy.

Kandydatów na tę funkcję mogą zgłosić: Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe (oprócz partii politycznych), a także co najmniej pięćdziesięciu obywateli. Zgłaszający muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać na stałe w Stargardzie.

Karty zgłoszenia wraz z listami poparcia przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17 oraz w Biurze Rady Miejskiej w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim – II piętro, pokoje nr 207 i 208. W tych miejscach znajdują się też papierowe wnioski, które również można pobrać tutaj. Termin zgłaszania kandydatów upływa w środę (15.01.).

Ławnikiem może zostać obywatel Polski między 30 a 70 rokiem życia. Powinien co najmniej rok mieszkać lub pracować w Stargardzie i posiadać przynajmniej średnie wykształcenie. Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie. Funkcji tej nie mogą pełnić policjanci, adwokaci, radcy prawni, a także duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej i funkcjonariusze Służby Więziennej. Ławnikiem nie może też zostać radny powiatu, gminy i województwa oraz osoby zatrudnione w sądach i prokuraturze.

Zdjęcie: www.stargard.sr.gov.pl