Aktualności: Sprawy urzędowe

Leśmiana na nowo

19 listopada 2019

Z nowej nawierzchni drogi korzystają już mieszkańcy ul. Leśmiana. Dojazd do domów jest dużo wygodniejszy i bardziej bezpieczny. Ruch aut uspokaja też próg zwalniający, który zamontowano na wniosek mieszkańców.

Roboty objęły trzy odcinki dróg gruntowych ul. Leśmiana – w sumie ponad 500 m. Nawierzchnia jezdni jest odpowiednio wyprofilowana do istniejących wjazdów na posesje.

Odcinek główny i północny są wykonane z nawierzchnii bitumicznej, a fragment południowy z kostki brukowej. Przebudowa ul. Leśmiana podnosi komfort poruszania się w tej części miasta zarówno kierowców, jak i pieszych.

Na wniosek mieszkańców na drodze głównej zamontowany został także próg zwalniający. Kierowcy muszą zwolnić, co podnosi bezpieczeństwo.

Wykonawcą robót była firma BUDPAK Paweł Szubert.

Zdjęcia: UM w Stargardzie