Aktualności: Działania społeczne

Lubuskie podpatruje Stargard

19 listopada 2019

Delegacje z Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry przyjechały do naszego miasta zobaczyć – wzorcowy w Polsce – program mieszkalnictwa wspomaganego. W Stargardzie z powodzeniem działa już prawie 100 takich mieszkań dla osób potrzebujących wsparcia. Inne samorządy chcą przenosić sprawdzone rozwiązania, które wypracowaliśmy, na swój grunt.

– Tradycja mieszkań wspomaganych ma w Stargardzie już 20 lat. Wdrożyliśmy kilka programów dla różnych grup ludzi. „Bez Barier” dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób z niepełnosprawnością intelektualną. W mieszkaniach w ramach programu „Na Start” przebywają stargardzianie, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. „Nie sami” to mieszkania dla osób starszych. Program „Od Nowa” skierowaliśmy do ludzi bezdomnych opuszczających schroniska – mówi Piotr Mync, zastępca prezydenta.

Mieszkania znajdują się głównie w budynkach Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na os. Letnim i os. Lotnisko. Ważną rolę w powstaniu wielu z nich odegrało stowarzyszenie „Potrzebny Dom”. Całemu systemowi w Stargardzie z zainteresowaniem przyglądali się ludzie z różnych środowisk z województwa lubuskiego, zainteresowani mieszkalnictwem wspomaganym. Z wizytą studyjną przyjechali przedstawiciele władz miast, ośrodków pomocy społecznej i jednostek zajmujących się budowaniem mieszkań.

Uczestnicy wizyty studyjnej bardzo wysoko ocenili stargardzki model mieszkalnictwa wspomaganego.

Mieszkalnictwo wspomagane w Stargardzie zostało docenione też przez Prezydenta RP, który wyróżnił miasto w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”. Nagrodę przyznano za kompleksowe, różnorodne i innowacyjne działania na rzecz rodziny. Tworzenie mieszkań dla osób potrzebujących wsparcia w tym zakresie docenił także Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Przyznał Stargardowi tytuł „Samorząd przyjazny rodzinie” – za najbardziej aktywną postawę w działaniach podejmowanych na rzecz rodzin.

Zdjęcia: UM w Stargardzie