Aktualności: Sprawy urzędowe

Mądrość i Empatia w parku

14 listopada 2022

Dwa wyjątkowe klony pojawiły się w pobliżu pomnika „Stargardzianie Ojczyźnie – w setną rocznicę odzyskania niepodległości”. Drzewa otrzymały symboliczne imiona „Mądrość” i „Empatia”. To kontynuacja akcji, którą w ubiegłym roku zapoczątkowała radna Rady Miejskiej Alicja Koźlik.

Zimą 2021 r. na terenie zielonym niedaleko pomnika patriotycznego posadzony został młody buk. Zgodnie z intencją radnych roślina ma przypominać, jak ważna jest zgoda i porozumienie zarówno wśród mieszkańców naszego miasta, jak i całej Polski. Drzewu nadano imię „Pokój i Pojednanie”.

Teraz tuż obok pojawiły się kolejne symboliczne nasadzenia. Radna Alicja Koźlik oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Stargardu ufundowali dwa młode klony – „Mądrość” i „Empatię”. Także tym razem wybór imion nie był przypadkowy. Jak mówi sama pomysłodawczyni akcji, każda z tych wartości jest uniwersalna. Trzeba o nich pamiętać i kierować się nimi w codziennym życiu, bo tylko w ten sposób możemy pomyślnie budować naszą lokalną społeczność.

Zdjęcia: Alicja Koźlik