Strona głównaWpisyKulturaMAH ma dzwon

Aktualności: Kultura

MAH ma dzwon

29 października 2021

Ma 286 lat i mimo niepozornych rozmiarów kryje w sobie dużą historię. XVIII-wieczny dzwon wzbogacił zbiory Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Po raz pierwszy nowy eksponat można było zobaczyć na konferencji prasowej, podczas której oficjalnie dołączył do bogatej kolekcji MAH. Instrument został zakupiony dzięki wsparciu Fundacji PGE w ramach projektu „Dare est docere reddere…” (łac. „Dawać znaczy uczyć odwzajemniania”).

– Zdarza się, że na rynku dzieł sztuki w Polsce, ale także w Europie i na świecie pojawiają się zabytki związane ze Stargardem. Nasi muzealnicy stale wyszukują takie przedmioty i – jeśli to tylko możliwe – starają się je pozyskać. Dziękuję dyrektorowi Marcinowi Majewskiemu i całemu zespołowi MAH za czujność, a prezesowi Ryszardowi Wasiłkowi z Fundacji PGE za wsparcie tego projektu. To właśnie dzięki wspólnym działaniom zaangażowanych ludzi zbiory muzeum wciąż się wzbogacają, a stargardzianie uzupełniają historyczną wiedzę o mieście – mówi prezydent Rafał Zając.

Instrument powstał w 1735 r. w szczecińskiej pracowni Johanna Heinricha Scheela. Został odlany z brązu. Dzwon jest związany ze stargardzianinem – urodzonym w 1659 r. Wilhelmem Vossem. Jako licencjat prawa i nadworny urzędnik skarbowy reprezentował w naszym mieście sprawy finansowe dworu króla pruskiego. Na kartach historii zapisał się także jako społecznik i darczyńca. 10 listopada 1733 r. spisał testament, w którym przeznaczył część majątku na przytułek (szpital) dla czworga ubogich mieszczan i mieszczanek. Swoją bibliotekę przekazał z kolei do znakomitej stargardzkiej szkoły – Collegium Groeningianum, założonej i ufundowanej przez innego wybitnego stargardzianina – burmistrza Petera Groeninga.

Wilhelm Voss posiadał kilka nieruchomości – m.in. kamienicę nieopodal Rynku Staromiejskiego oraz posiadłości poza murami miasta. To właśnie w jednym z takich folwarków, położonym w pobliżu Bramy Wałowej nad Małą Krąpielą, miał zawisnąć dzwon odlany po śmierci fundatora – taki zapis również znalazł się w testamencie. Cały dom z ogrodem i łąką, zgodnie z ostatnią wolą Wilhelma Vossa, został przeznaczony na przytułek dla potrzebujących.

Dzwon można oglądać w Bastei. Dołączył do innych eksponatów stałej wystawy „Stargard – miejsce z historią. Stargard od czasów późnego średniowiecza do lat 20. XX wieku”. Aktualne godziny otwarcia są tutaj. W czwartki zarówno Basteję, jak i gmach główny na Rynku Staromiejskim zwiedzamy za darmo. Z kolei w pozostałe dni posiadacze Stargardzkiej Karty Mieszkańca kupują bilety taniej.

Zdjęcia: UM w Stargardzie